Zelfverdediging en de wet

In Nederland zijn de volgende artikelen in het Wetboek van Strafrecht van toepassing:

Artikel 40. Niet strafbaar is hij die een fout begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen;

Artikel 41. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.

De methoden van zelfverdediging dienen in redelijke (proportionele) verhouding te staan tot de ernst van de aanval of bedreiging. Hier wordt voortdurend (door BSC Kokoro) op gewezen!

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar het boek:

Mentale weerbaarheid en Fysieke Zelfverdediging.

Auteur: Paul Jansen

ISBN: 978-90-8834-206-6

Uitgeverij: www.boekscout.nl  (On demand online uitgever)