Home

Welkom op de officiële website van BSC Kokoro **(GDPR/AVG) Zie onderaan!

BSC Kokoro is een vriendenclub waar men zich, op basis van onderling respect, kan bekwamen, via wekelijkse lessen van een uur, in weerbaarheid op basis van ju jutsu!

Elke week trainen wij op de donderdagavond tussen half acht en half negen in een gymzaal in Julianadorp (gemeente Den Helder) op allerlei vlakken van weerbaarheid/selfdefence!

Kokoro betekent, vanuit het Japans vertaald, zoveel als; “hart, met totale inzet, met hart en ziel, dapper, enz. Het is dan ook vrij vertaald. Maar dit verklaart hoe wij erin staan!

De kosten bedragen 15 euro per maand en de jaarlijkse bondsbijdrage voor de overkoepelende bond IBA (International Budo Acadamy), bedragen 5 euro. Hiervoor is men dan WA verzekerd voor eventuele ongelukken op de mat tijdens de training. Tevens krijgt men ook nog een budo paspoort van de IBA (waarin de behaalde resultaten bijgehouden kunnen worden. Onze club is via de leraar dus internationaal en rijkserkend! Ook belangrijk.

NB: Voor kinderen t/m 12 jaar geldt een reductie van vijf euro per maand!

De hoofdleraar/instructeur is de heer Paul Jansen uit Julianadorp. Hij heeft ervaring opgedaan in diverse takken van de Budosport/krijgskunsten uit Japan en is rijkserkend leraar. Hij is in 1964 gestart met Judo en door de jaren heen kwamen er meerdere sporten bij. Zie verder onder het kopje “lesgevers”. Zijn motivatie is om iedereen op mentaal- en fysiek gebied, weerbaar/der te maken. Hier gebruikt hij zijn meer dan 50 jaar ervaring graag voor!

Dus bij ons kan iedereen tussen acht en achtentachtig jaar oud, terecht!

** Privacyverklaring BSC Kokoro: Gezien de veranderende wet- en regelgeving op Europees niveau v.w.b. persoonsgegevens, maken wij hierbij bekend dat wij ervan uitgaan dat een ieder die het aanmeldformulier tekent, ook als ouder of als voogd van kinderen, op de hoogte is van deze veranderde wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij als sportvereniging uw gegevens en dus ook foto’s zoals bij stages, wedstrijden en of examens, mogen gebruiken t.b.v. voor de vereniging relevante gelegenheden en of doeleinden. Wij doen daar verder niets anders mee dan deze gegevens gebruiken om te kunnen functioneren als sportvereniging. Alle andere gebruik is verboden!

General Data Protection Regulation (GDPR) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de per 25 mei 2018 in werking tredende Europese wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Wij worden geacht te voldoen aan deze nieuwe wetgeving omdat wij als sportvereniging ook een database hebben met persoonsgegevens en af en toe wel eens foto’s plaatsen op bv. Facebook.  Meer info hierover kunt u vinden op https://blog.teamleader.nl/digitalisatie-productiviteit/gdpr/gdpr-mkb-actie

Wij houden uw persoonsgegevens alleen bij in onze database (digitaal en op papier) zolang u lid bent van de vereniging en deze worden alleen door de hoofdverantwoordelijke binnen BSC-Kokoro bijgehouden en worden verder nergens anders bewaard! Als u opzegt als lid van onze vereniging, dan vernietigen wij deze gegevens! U kunt altijd in beklag gaan bij de Nederlandse autoriteit op dit gebied en dat is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.