Home

Welkom op de officiële website van BSC Kokoro **AVG Zie onderaan!

BSC Kokoro is een (sport)vriendenclub waar men zich, op basis van onderling respect, kan bekwamen, via wekelijkse lessen van een uur, in weerbaarheid op basis van ju jutsu/Judo/Karate!

Elke week trainen wij op de donderdagavond tussen zeven uur en acht uur in een gymzaal in Julianadorp (gemeente Den Helder) op allerlei vlakken van weerbaarheid/selfdefense! Momenteel is dat de kantine van de IJsbaan!!!

Kokoro betekent, vanuit het Japans vertaald, zoveel als; “hart, met totale inzet, met hart en ziel, dapper, enz. Het is dan ook vrij vertaald. Maar dit verklaart hoe wij erin staan!

De kosten bedragen 15 euro per maand. Hiervoor is men dan WA verzekerd voor eventuele ongelukken op de mat tijdens de training. Tevens krijgt men ook nog een budo paspoort van de IBK (waarin de behaalde resultaten bijgehouden kunnen worden. Onze club is via de leraar dus internationaal en rijkserkend! Ook belangrijk.

NB: Voor kinderen t/m 12 jaar geldt een reductie van vijf euro per maand!

De hoofdleraar/instructeur is de heer Paul Jansen uit Julianadorp. Hij heeft ervaring opgedaan in diverse takken van de Budosport/krijgskunsten uit Japan en is rijkserkend leraar. Hij is in 1964 gestart met Judo en door de jaren heen kwamen er meerdere sporten bij. Zie verder onder het kopje “lesgevers”. Zijn motivatie is om iedereen op mentaal en fysiek gebied, weerbaar/der te maken. Hier gebruikt hij zijn meer dan 50 jaar ervaring graag voor!

Dus bij ons kan iedereen tussen acht en achtentachtig jaar oud, terecht!

Hieronder verdere informatie betreffende gegevensbescherming van de leden

De  AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de per 25 mei 2018 in werking getreden Europese wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Omdat ook  wij als sportvereniging  een database hebben met persoonsgegevens, valt onze sportvriendenclub onder deze wetgeving! General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese regelgeving waar de Nederlandse AVG uit voortvloeit!

Privacy protocol BSC Kokoro: Vanaf heden plaatsen wij alleen nog foto’s/video’s van examens en of trainingen of stages etc. na uitdrukkelijke toestemming van degenen die op deze foto’s voorkomen, iedere keer opnieuw! Wij houden uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) alleen bij in onze database (digitaal en op papier, op de eigen PC!) zolang u lid bent van de vereniging en deze worden alleen door de hoofdverantwoordelijke binnen BSC-Kokoro bijgehouden en worden verder nergens anders bewaard! Wij houden zo min mogelijk persoonsgegevens bij. Alleen die welke noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging! Gegevens van derden (zoals sponsors etc.) worden ook alleen vermeld indien hiervoor toestemming is van deze partijen! Als u opzegt als lid van onze vereniging (zie de ledeninformatielink!), dan vernietigen wij deze gegevens! U kunt altijd nadere informatie opvragen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees het aanmeldingsformulier dan ook goed door wanneer u lid wordt van onze vereniging!

** Privacyverklaring BSC Kokoro: Gezien de veranderde wet- en regelgeving op Europees niveau v.w.b. persoonsgegevens, maken wij hierbij bekend dat wij ervan uitgaan dat een ieder die het aanmeldformulier tekent, ook als ouder of als voogd van kinderen, op de hoogte is van deze veranderde wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij als sportvereniging uw gegevens gebruiken t.b.v. voor de vereniging relevante gelegenheden en of doeleinden. Wij doen daar verder niets anders mee dan deze gegevens gebruiken om te kunnen functioneren als sportvereniging. Alle andere gebruik is verboden!

NB: Zie ook onze disclaimer!