Terug naar de Rank!

De lessen starten op donderdag 11 november in de Rank met onze eerste les Weerbaarheid/Zelfverdediging.

We moeten ook nog even wachten op het contract, sleutel en de code maar er blijft een onderwijzer op ons wachten en die sluit na ons de school af. Directeur en onderwijzers van de Rank; heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en hulp!

Tot 11 november!

Terug naar de “Rank”?

Momenteel zijn wij in afwachting van berichtgeving van rijkswege wanneer wij weer normaal binnen mogen sporten. Zodra wij hier een goed en blijvend bericht over krijgen ga ik in overleg met de directie van de PC Basisschool “De Rank”. Er is een grote kans dat wij weer in de inpandige sportzaal kunnen trainen waar wij ook ooit begonnen zijn! Ik houd jullie hiervan uiteraard op de hoogte! Aanvang lessen op zijn vroegst in september 2021!!!

Lessen onderbroken tot 1-09-21. Op zoek naar andere zaal!

Beste leden en belangstellenden,

Ik heb besloten om tot 1 september alle lessen officieel te staken i.v.m. corona en de onzekerheid wanneer we eindelijk weer normaal binnen kunnen trainen!

Aangezien ik geen recht schijn te hebben op compensatie voor de huur heb ik tevens besloten om van de nood een deugd te maken en ik heb de huur bij de gemeente opgezegd en stop per april met het betalen van de huur aan de Drooghe Bol.

Vanaf nu ben ik bezig met het zoeken naar vervangende oefenruimte. Ik heb een paar ijzers in het vuur en hoop per 1 septembet 2021 weer te kunnen starten in een andere zaal/dojo. Dit kan gevolgen hebben voor de contributie uiteraard. Ik zal proberen een eventuele contributieverhoging zo beperkt mogelijk te houden! En we blijven in Julianadorp uiteraard!

Ik houd u op de hoogte van de vorderingen!

Hervatten trainingen na de vakantie!

Naar aanleiding van onderstaand bericht, kunnen wij u mededelen dat wij vanaf 20 augustus aanstaande de trainingen zullen hervatten. En in de Dojo achter Basisschool de Rank, DroogheBol 1007 te Julianadorp. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.15 uur.

RIVM-nieuws betreffende contactsporten (ook Judo en Karate etc.) per 1 juli 2020

Spelregels voor sport in het kort

In het kort de spelregels voor het sporten: 

  • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
  • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
  • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
  • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Aangezien BSC Kokoro per 20 augustus aanstaande, na de zomervakantie weer begint met de lessen, Geef ik hierbij en hiermee dus aan dat wij dan meteen de dojo in kunnen en weer normaal kunnen sporten zonder contactrestricties.

Dit alles met in achtneming van de regel dat voor en na het sporten weer de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen en:

Onder voorbehoud dat er niet inmiddels weer iets als een nieuwe lockdown van kracht is want we kunnen natuurlijk tegenslag hebben en dat we weer terug moeten en nieuwe regels opgelegd krijgen!

Tot 20 augustus en iedereen een fijne vakantie toegewenst!!!!!!

Paul Jansen

Alle lessen gecanceld tot 1 juni!

Beste leden, vrienden en andere belangstellenden,

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ TOT IN ELK GEVAL 1 JUNI GEEN TRAININGEN!

Vandaag zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door het kabinet die helaas tot gevolg hebben dat wij tot 1 juni aanstaande niet kunnen trainen. We hebben begrip voor de maatregelen, maar betreuren dat deze helaas noodzakelijk blijken te zijn.

Voor de leden:

Houdt onze FB pagina in de gaten voor updates en de whatsapp, waarin we jullie op de hoogte houden van relevante (nieuwe) informatie!

Voor nu geld: houdt je aan de regels/adviezen van de overheid. Keep save!

Aansluiting BSC Kokoro bij de IBK

Aansluiting van BSC Kokoro bij de IBK (International Budokai Kan)

Beste leden en geïnteresseerden,

Ik heb stappen ondernomen om onze Budo Sportvrienden Club kokoro aan te sluiten bij de IBK van Kaicho Jon Bluming. Deze grondlegger van Budo Allround Fighting is ons inmiddels ontvallen helaas maar wordt opgevolgd door een vriend van mij en wel Jan de Bruin.

De reden dat ik onze club wil aansluiten is omdat bij ons de kyu- danwel de Dangraden, NIET geregistreerd kunnen worden bij de NVBL. Dat komt omdat deze bond een bond is voor Budoleraren en deze puur gericht is op leraren. Deze bond leidt dus leraren op.

Bij de IBK kun je voor een eenmalige lage prijs van 20 euro Lifetime member worden. Voor deze 20 euro ben je dus altijd lid en hoeft daar niet elk jaar voor te betalen. Dit in tegenstelling tot de DOJO-inschrijving welke elk jaar 100 euro kost.

Ook krijgt men daar een persoonlijk Budo Paspoort voor waarin alle kyu- en Dangraden in alle Budosporten, kunt registreren.

Tevens worden er door de IBK grote stages georganiseerd.

Zelf ben ik al sinds 1994 Lifetime member en heb daar de 5e Dan Budo Allround Fighting behaald.

Op deze wijze kunnen wij dus onze leden een persoonlijk paspoort geven i.p.v. zoals tot nu toe, dat men zich alleen bij de NVBL onder mij als leraar in kon schrijven!

Ik hoop dat er mensen van ons zich hiervoor aan willen melden want ik ben verplicht om 10 paspoorten af te nemen bij de aanmelding/inschrijving van onze club en tevens 100 euro voor de Dojo. Dus dat is een diepte-investering richting de toekomst.

De afdeling waar wij ons bij aansluiten binnen de IBK is “Allround Fighting”

Zo hoeven onze leden ook niet meer elk jaar 5 euro op te hoesten om bij de NVBL een soort surrogaatlidmaatschap te betalen waar je eigenlijk als niet sportleraar niks aan hebt. Dus het paspoort IBK heb je er na vier jaar alweer uit. En ik teken alle kyugraden persoonlijk af waardoor deze bij de IBK gegarandeerd zijn!

Met sportieve groet,

Paul Jansen

Dojoverbouwing

Beste leden,

De dojo is in onderhoud en wij kunnen er volgende week donderdag 5 september pas in. Dan weten jullie dat. Tot volgende week dus he!!

Doortrainen

Wij geven gedurende de zomervakantie de gelegenheid om af en toe een privéles te volgen. Op afspraak. Dus mocht u een les willen volgen, bel of mail even. Prettige vakantie!

Bondsnieuws

Beste leden en andere lezers, even een update v.w.b. nieuws over de NVBL en de inruil door hen van de IBA voor de AJBA/FOG. Om haar moverende redenen heeft de NVBL kortgeleden besloten om de samenwerking met de IBA op te zeggen. Zij heeft zich sinds kort aangesloten bij de All Japan Budo Association en ook bij de FOG. Zie voor meer nieuws hierover de rubriek “Bonden”! Hoe het verder verloopt met paspoorten, verzekeringen en lidmaatschap van onze leden bij een van deze bonden wordt nog verder uitgezocht.

Jullie hoeven je geen zorgen te maken want BSC Kokoro houdt alles in de gaten en wij gaan gewoon door en we zien wel hoe e.e.a. verloopt maar wij houden sowieso onze rijkserkenning en ook de internationale erkenning!

Eind goed, al goed! Tot 29 augustus 2019 op de eerste les van het nieuwe seizoen 2019/2020!!!