Budo: Vloek of zegen?

Introductie op de door mij geschreven scriptie uit 2008

Beste lezers en websitebezoekers alsmede de leden die al bij mij lessen volgen,

In 2008 had ik er natuurlijk nog geen vermoeden van dat ik 10 jaar later een eigen sportclub zou hebben maar aangezien dat toch gebeurd is, vond ik het tijd geworden om anderen hier de gelegenheid te bieden deze scriptie te kunnen lezen c.q. te bestuderen.

Waar gaat deze scriptie eigenlijk over? In het kort gezegd komt het erop neer dat ik voor een vervolgopleiding “Teacher Selfdefence” een studie op bachelor niveau ging doen. Hiervoor moest ik een scriptie schrijven. Dat werd dus ”Budo, een vloek of zegen? Met name voor de maatschappij waarin wij toen leefden. U kunt zelf beoordelen of het ook nu nog opgeld doet!

Het gaat dus over vechtsporten en krijgskunsten en hoe die op meerdere manieren onze moderne maatschappij kunnen helpen vormen maar ook kapot kunnen maken als je deze verkeerd gebruikt, misbruikt en of toepast. Normen en waarden zijn n.l. heel belangrijk in het leven.

Ik zou zeggen, als u geïnteresseerd bent, veel lees- en of studieplezier toegewenst!

Met vriendelijke en sportieve groet,

Paul Jansen

Klik op deze link om de scriptie in PDF te openen, Budo: vloek of zegen?